Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

WAŻNY KOMUNIKAT - unieważnienie Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE XI" 2019

W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym informacji, iż Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - realizator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE nie zawrze w roku 2019 z Fundacją Generator Inspiracji umowy na realizację Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE XI" 2019 z jesteśmy zmuszeni unieważnić ogłoszony niedawno konkurs

W roku 2019 Fundacja Generator Inspiracji nie będzie pełnić funkcji Ośrodka Działaj Lokalnie i nie będzie realizować tegoż Programu. 

Startujemy z Lokalnym Konkursem Grantowym "DZIAŁAJ LOKALNIE XI" 2019!

Fundacja Generator Inspiracji jako Ośrodek Działaj Lokalnie już po raz ósmy ma przyjemność ogłosić Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie”. Do aplikowanie o granty w ramach konkursu zapraszamy mieszkańców gminPowiat Brzozowski: Dydnia, Nozdrzec; Powiat Łańcucki: Białobrzegi, Czarna, Gmina Łańcut, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia; Powiat PrzemyskiDubiecko; Powiat Ropczycko-Sędziszowski: Iwierzyce; Powiat Rzeszowski: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Gmina Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.  

 

Celem Programu i Konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. 

 

Nabór wniosków konkursowych rozpoczyna się z dniem 29 maja 2019 r. i potrwa do dnia 28 czerwca 2019 r.


Czytaj więcej: Startujemy z Lokalnym Konkursem Grantowym "DZIAŁAJ LOKALNIE XI" 2019!

Lokalny Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie X" 2018 rozstrzygnięty!

Ostatniego czerwca br., o godzinie 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie X” 2018. Dzięki dyskusji Asesorów udało się ustalić ostateczną treść listy rankingowej, w związku z czym przyjemność zaprezentować Państwu wyniki ich pracy.  W ramach tegorocznego konkursu do Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Generator Inspiracji wpłynęło 11 wniosków, których autorzy ubiegali się w sumie o blisko 66 tys. zł. Suma budżetów wszystkich aplikujących w konkursie projektów to kwota 154 605,80 zł, przy czym wkład własny finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawców to kwota 14 300,00 zł, zaś wkład niefinansowy opiewał na kwotę 74 680,00 zł. 

 

Czytaj więcej: Lokalny Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie X" 2018 rozstrzygnięty!

FUNDACJA GENERATOR INSPIRACJI • adres rejestrowy: Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie

 adres do korespondencji: ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów  kontakt telefoniczny: 502 901 620  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

 nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69  Regon 060085811

  bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.  nr rachunku bankowego: 14 1750 0012 0000 0000 3550 7671