Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

       Już jutro - 21 lutego 2013 roku w Auli Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo krajowe”. Celem Konferencji będzie przedstawienie wpływu regulacji unijnych na proces tworzenia i ostateczny kształt polskiego prawa.

      Celem Konferencji będzie przedstawienie wpływu regulacji unijnych na proces tworzenia i ostateczny kształt polskiego prawa. Ciągle nie zdajemy sobie do końca sprawy, jak wyraźne i rozległe jest to oddziaływanie, a przecież dotyczy ono przeróżnych dziedzin naszego codziennego życia. Zadaniem prelegentów będzie próba ukazania zakresu rzeczonego wpływu oraz jego praktycznych konsekwencji w następujących obszarach: gospodarce, przedsiębiorczości, rynku pracy, szkolnictwie wyższym, samorządzie lokalnym oraz wymiarze sprawiedliwości. W trakcie Konferencji nie zabraknie dyskusji o aktualnych problemach takich jak udzielenie pomocy publicznej stojącej na straży bankructwa spółce LOT S.A., czy oddziaływanie na polskie realia unii gospodarczej i walutowej.
      W osiągnięciu założonych celów pomogą nam zaproszeni przez organizatorów teoretycy i praktycy prawa, przedstawiciele urzędów centralnych oraz samorządów lokalnych, którzy podzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wśród prelegentów są m.in.:
- SSO Wojciech Węgrzyn – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
- Prok. Mariusz Chudzik – Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Prokuratury
- Dr Bogusław Ulijasz – Sekretarz Województwa Podkarpackiego
Opieka merytoryczna - dr hab. Elżbieta Dynia, prof. UR.

       Konferencja naukowa „Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo krajowe” jest częścią Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw” organizowanej przez studentów – wolontariuszy działających przy Fundacji Generator Inspiracji oraz Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UR, przy współpracy wielu partnerów zewnętrznych m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Danuty Hubner – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Elżbiety Łukacijewskiej – Poseł do Parlamentu Europejskiego.


Więcej informacji: www.kessp.info , www.facebook.pl/kessp.info

 

Fundacja Generator Inspiracji • Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie • nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69

Kontakt telefoniczny • 502 901 620  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto • Raiffeisen Polbank • nr:  14 1750 0012 0000 0000 3550 7671