Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

Lokalny Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie VIII 2013" wystartował!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII 2013”. Konkurs ten będzie już po raz drugi realizowany przez Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację Generator Inspiracji.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę na terenie gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik lub Tyczyn oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z tych gmin. 

Celem Konkursu jest inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Nabór wniosków konkursowych potrwa do dnia 20 maja 2013 r. (liczy się data wpływu do ODL).

 

 

 

W Programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. O granty do kwoty 6 tyś. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz Inicjatywy Działaj Lokalnie, które dążą do tego, aby mieszkańcom ich miejscowości żyło się lepiej, bezpieczniej i bardziej szczęśliwie. Projekty mogą być realizowane w czasie od 3 do 6 miesięcy. Na wnioski czekamy od dziś, tj. 10 kwietnia do 20 maja 2013 r.

 

W tym roku wprowadzamy innowacje, składanie wniosków konkursowych odbędzie się za pomocą generatora wniosków.  Regulamin konkursu oraz pierwowzór wniosku konkursowego zamieszczamy poniżej.

 

Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków (zarówno przez wnioskodawców, jak i realizatorów), jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.

 

Harmonogram konkursu:

>> od 10 kwietnia 2013 r. do 20 maja 2013 r. - przyjmowanie wniosków

>> do 15 czerwca 2013 r. - rozstrzygnięcie konkursu

>> do 30 czerwca 2013 r. - udział w szkoleniu przygotowującym do realizacji projektów

>> od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. - realizacja projektów

 

Osoby, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już ponad dwa tysiące zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie: www.dzialajlokalnie.pl

 

W celu przybliżenia zasad konkursu, wniosku, a także dobrych praktyk zapraszamy do udziału w szkoleniach i konsultacjach.  W każdej z gmin Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Tyczyn na przełomie kwietnia i maja odbędą się szkolenia i konsultacje (18-19 kwietnia, 22-23 kwietnia). Dokładne godziny i miejsca spotkań podamy już w kolejnym komunikacie. Ponadto od dziś prowadzimy konsultacje mailowe i telefoniczne.

 

Szczegółowe informacje na temat Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie" oraz całego programu można uzyskać u koordynatorki Ośrodka Działaj Lokalnie przy Fundacji Generator Inspiracji - Edyta Sobieckiej pod numerem telefonu: 667 048 313 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Istnieje również możliwość konsultacji w Biurze Fundacji Generator Inspiracji w Futomie lub Punkcie Informacyjnym Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” w Rzeszowie, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

 

Zapraszamy do aplikowania!

 

Do pobrania:

1.  Regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE VIII 2013"

2. Wniosek aplikacyjny Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE VIII 2013"

3. Jak dobrze opisać działania we wniosku Lokalnego Konkursu Grantowego „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII 2013”?

 

„Działaj Lokalnie” to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie - Fundacją Generator Inspiracji, dzięki wsparciu otrzymanemu od lokalnych samorządów oraz darczyńców - firm zaangażowanych społecznie.

 


Fundacja Generator Inspiracji • Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie • nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69

Kontakt telefoniczny • 502 901 620  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto • Raiffeisen Polbank • nr:  14 1750 0012 0000 0000 3550 7671