Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

Wyniki Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie VIII” 2013

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wyniki Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie VIII” 2013. W ramach konkursu do Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Generator Inspiracji wpłynęło 20 wniosków, których autorzy ubiegali się w sumie o blisko 114 tys. zł.


Komisja Grantowa powołana przez Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację Generator Inspiracji, po posiedzeniu w dniu 14.06.2013 r. rekomendowała do dofinansowania 13 projektów, których łączna suma dotacji wyniesie 55 tys. zł.

 

W skład Komisji Grantowej weszli:  

Ewelina Dulska – społeczniczka, badacz;
Wojciech Wójcik – społecznik, dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów;
Stanisław Najda – lider lokalny z Gminy Błażowa, przedstawiciel samorządu;
Artur Sapiński – kilkuletni praktyk programu „Działaj Lokalnie”;
Adam Ptasiński – Prezes Zarządu Fundacji Generator Inspiracji.


Po ocenie i burzliwej dyskusji Komisja wybrała te projekty, które w szczególności spełniały następujące kryteria:

>> odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu;

>> szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego;

>> zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla uczestników projektu;

>> jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność;

>> mają adekwatny do założeń projektu harmonogram działań;

>> opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami;

>> planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu;

>> gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego;

>> mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań;

 

Każdy z wniosków mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów.

 

ZESTAWIENIE OCEN I REKOMENDACJI DLA PROJEKTÓW:

l.p.

Numer

Tytuł projektu

Miejscowość

Wnioskowana
kwota

Rekomendowana
kwota

Ocena
końcowa

1

612/2013/46

"Razem na rowerze"

Błędowa Tyczyńska

6 000,00 zł

4 800,00 zł

34,6

2

703/2013/46

Emigracja błażowian w XIX, XX i XXI w. - wybór czy konieczność?

Błażowa

6 000,00 zł

5 750,00 zł

34,4

3

569/2013/46

"Od kłóska do kiczki"

Wola Rafałowska

5 900,00 zł

5 000,00 zł

33,2

4

604/2013/46

Wędrówka przez słówka, kształty, kolory i dźwięki

Chmielnik

6 000,00 zł

5 000,00 zł

33

5

611/2013/46

Szkolna Akademia Szachów i innych gier planszowych

Futoma

4 000,00 zł

4 000,00 zł

32,6

6

512/2013/46

Zdrowe, piękne, radosne w każdym wieku

Chmielnik

6 000,00 zł

5 000,00 zł

31,8

7

642/2013/46

STREFA TEATRU

Tyczyn

5 080,00 zł

4 000,00 zł

31,8

8

662/2013/46

Owocne wczoraj, aktywne jutro

Zabratówka

5 700,00 zł

3 000,00 zł

31,8

9

754/2013/46

Studio Lokalnej TV Internetowej

Boguchwała

6 000,00 zł

4 900,00 zł

31,6

10

667/2013/46

"Niech wie nawet z szopki wół, co znaczy wigilijny stół"

Hermanowa

6 000,00 zł

4 200,00 zł

31,2

11

593/2013/46

"Tam, gdzie taniec i śpiew lokalna społeczność integruje się".

Matysówka

6 000,00 zł

3 200,00 zł

30,6

12

631/2013/46

Szkoła przyjazna dla społeczności

Białka

5 848,60 zł

3 300,00 zł

29,8

13

637/2013/46

„Cudze chwalicie swego nie znacie”

Racławówka

5 604,00 zł

2 850,00 zł

29,8

14

594/2013/46

Dobra zabawa dzieci i chwila relaksu dla rodziców

Lecka

6 000,00 zł

0,00 zł

29,6

15

572/2013/46

FOTOrelacje

Boguchwała

5 675,00 zł

0,00 zł

29,2

16

644/2013/46

AKADEMIA KULTURY LUDOWEJ

Tyczyn

6 000,00 zł

0,00 zł

29,2

17

689/2013/46

REC - Realizacja Etiudy Chmielnickiej

Chmielnik

6 000,00 zł

0,00 zł

28,2

18

665/2013/46

„Seniorzy wciąż aktywni – tradycja i historia naszą pasją”

Tyczyn

6 000,00 zł

0,00 zł

26,4

19

208/2013/46

"W pole boso, w butach do kościoła"

Borek Stary

5 980,00 zł

0,00 zł

26,2

20

735/2013/46

Aktywna Cała Rodzina

Boguchwała

4 189,00 zł

0,00 zł

22,8

 

113 976,60 zł

55 000,00 zł

 


Fundacja Generator Inspiracji • Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie • nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69

Kontakt telefoniczny • 502 901 620  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto • Raiffeisen Polbank • nr:  14 1750 0012 0000 0000 3550 7671