Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

Ruszają spotkania informacyjne projektu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne"

Już 30 lipca 2014 r. ruszają pierwsze spotkania dla zainteresowanych naborem wniosków na mikrodotacje w ramach projektu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne"

 

 

29 lipca 2104 r. został ogłoszony nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”. W ślad za tym zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące projektu, realizowane w powiadach: łańcuckim, rzeszowskim i mieście Rzeszów, sanockim, leskim, bieszczadzkim gdzie na terenie, któych to właśnie Fundacja Generator Inspiracji jest Operatorem Projektu.

 

Organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu,  Fundacja GENERATOR INSPIRACJI,  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Fundacja Fundusz Lokalny SMK sięgnęły po środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”.


W ramach tego projektu zaplanowano ponad 1,5 mln zł na lokalne inicjatywy w latach 2014-1016.


Projekt przewiduje wsparcie merytoryczne i finansowe młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 18 miesięcy), grup samopomocowych oraz grup nieformalnych (minimum 3 osoby). Wsparcie finansowe będzie dotyczyło realizacji różnych ciekawych akcji i inicjatyw społecznych w obszarach określonych w  art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego achat sildenafil generique youtube i o wolontariacie. Są to działania z zakresu: pomocy społecznej; integracji; promocji zdrowia; aktywizacji zawodowej; działań na rzecz osób niepełnosprawnych; kultury i sztuki; ekologii; kultury fizycznej; turystyki; wypoczynki dzieci i młodzieży oraz innych przewidzianych we wspomnianej ustawie.W roku 2014 po raz natural levitra alternative pierwszy ogłaszamy konkurs. Na ten rok mamy do przekazania organizacjom 527 tys. na lokalne projekty. Na wnioski czekamy do 20 sierpnia 2014r. do godz. 15:00.
Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, grupy samopomocowe mogą się ubiegać o mikrodatacje w wysokości od 2 do 5 tys. Projekty mogą być realizowane od 1 do 3 miesięcy w terminie od 1 września do 15 grudnia 2014 r..

 
 
Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych. Podczas spotkaniu zostaną przedstawione zasady uczestnictwa w Projekcie, praktyczne informacje- jak przygotować wniosek o mikrodotację oraz dobre praktyki. Na spotkaniu mile widziane będą pytania, dyskusja oraz konsultacja pomysłów na Inicjatywy lokalne.


Powiat leski: 30 lipiec 2014r., godz. 16:00.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38- 600 Lesko

Powiat sanocki: 31 lipca 2014r., godz. 11:00.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, 38-500 Sanok
 
Powiat bieszczadzki: 31 lipca 2014r., godz. 16:00.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Powiat rzeszowski i miasto Rzeszów: 6 sierpnia 2014r., o godz. 17:00.
Spotkanie odbędzie się w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury, ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów

Powiat łańcucki
: 6 sierpnia 2014r., o godz. 12:00.
Spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut

 
Dodatkowo szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można na stronie http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie lub do kontaktu pod nr tel.: +48 667 048 313 .       
       

 

 

Fundacja Generator Inspiracji • Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie • nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69

Kontakt telefoniczny • 502 901 620  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto • Raiffeisen Polbank • nr:  14 1750 0012 0000 0000 3550 7671