Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

„Tu jest moje Podkarpacie”

„Tu jest moja Ameryka”, ludzie od wieków poszukują tej wybranej krainy w której żyje im się dobrze. W tym celu przemierzają tysiące kilometrów i podejmują wyzwanie. A gdyby tak popatrzeć na swoje miejsce zamieszkania i powiedzieć tu jestem szczęśliwy/a. Znam potrzeby swojego środowiska. Wspólnie z innymi mieszkańcami inicjuje działania na rzecz mojej okolicy. Rozwijam siebie, rozwijam swoje środowisko. Chcę tu mieszkać. Tworzę INICJATYWY LOKALNE! I powiedzieć wówczas z dumą i pewnością siebie, np. „Tu jest moje Podkarpacie”.

 

 

Poprzez projekt, pt.: „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” mieszkańcom województwa podkarpackiego chcemy pokazać, że aktywność na rzecz swojego środowiska, swoich zainteresowań może być pożyteczna. Promujemy postawę proaktywną, sprzyjającą odpowiadaniu na palące lokalne problemy, zakładającą uczenie się od siebie nawzajem oraz wzrost kompetencji w byciu aktywnym mieszkańcem swojej miejscowości. Stwarzamy przestrzeń dla tworzenia kapitału społecznego województwa podkarpackiego przez mieszkańców dla mieszkańców. W projekcie uczymy, doradzamy, konsultujemy i dofinansowujemy Inicjatywy Lokalne.

 

Trzon projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” stanowią cztery organizacje z województwa podkarpackiego: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Fundacja Fundusz Lokalny SMK.


Głównym celem projektu jest wzrost do 2016 roku wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji buy levitra uk hours oddolnych inicjatyw przez min 600 osób i 220 organizacji pozarządowych, poprzez udzielenie tym podmiotom wsparcia konsultingowego, szkoleniowego, doradczego i finansowego.


Projekt jest skierowany do młodych, rozwijających się organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 18-ście miesięcy, a których roczny budżet za ostatnie 12 miesięcy, nie przekracza 25 tys. zł), a także do grup nieformalnych i grup samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego (minimum 3 osobowych), które realizują działania w obszarach określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


W ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” 3-krotnie na przestrzeni  2014, 2015 i 2016 roku. odbędzie się nabór do konkursu na pozyskanie przez w/w podmioty mikrodotacji, na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł. Dokonamy wyboru najlepszych Inicjatyw, przeprowadzimy szkolenia dla przedstawicieli zwycięskich Inicjatyw. Będziemy wspierać zwycięzców na każdym etapie realizacji mikrodotacji.


Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” umożliwia mieszkańcom podejmować różnego rodzaju działania, projekty, pomysły, czy też inicjatywy, które mogą spowodować zmianę procesów w otoczeniu lokalnym, tworzenie klimatu do integracji czy też motywowanie do wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego. To właśnie te, realizowane przez mieszkańców, dają najlepsze rezultaty, gdyż są odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej.


Mieszkańcy rzadko sięgają po środki zewnętrzne na realizację sowich pomysłów/planów. Powstrzymują ich skomplikowane procedury aplikowania o środki, trudności w opracowaniu wniosku o dotację, wykazanie wkładu własnego, trudności związane z rozliczaniem projektu, ubogie środowisko lokalne, etc. Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” pokazuje inną drogę - współpracę obywateli na rzecz dobra wspólnego i wykorzystanie wspólnego, pozytywnego doświadczenia.

 

 

 

FUNDACJA GENERATOR INSPIRACJI • adres rejestrowy: Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie

 adres do korespondencji: ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów  kontakt telefoniczny: 502 901 620  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

 nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69  Regon 060085811

  bank: Raiffeisen Bank Polska SA  nr rachunku bankowego: 14 1750 0012 0000 0000 3550 7671