Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

Wyniki Lokalnego Konkursu "Działaj Lokalnie IX" 2015

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wyniki Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie IX” 2015. W ramach tegorocznego konkursu do Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Generator Inspiracji wpłynęło 25 wnioskówtórych autorzy ubiegali się w sumie o ponad 135 tys. zł.

 

 

29 maja 2015 r. w Rzeszowie spotkała się Komisja Grantowa Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie IX” 2015, by ocenić wnioski zgłoszone do bieżącej edycji konkursu.

 

W skład Komisji Grantowej weszli:

>> Anna Tworz – kierownik Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego;

>> Kinga Bielec – fotografka, animatorka kultury, działaczka na rzecz trzeciego sektora;

>> Mateusz Mokrzycki – przedsiębiorca, autor i koordynator projektów społecznych;

>> Robert Czepiel –bloger, dziennikarz radiowy, człowiek organizacji pozarządowych;

>> Adam Ptasiński – Prezes Zarządu Fundacji Generator Inspiracji;

 

Wspólnym mianownikiem wspieranych w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie IX" 2015 jest lokalna aktywność oraz budowanie dobra wspólnego.

 

Do konkursu złożono 25 wniosków.

 

Komisja Grantowa do dofinansowania rekomendowała 12 projektów, których łączna suma dotacji wyniesie 55 tys. zł

 

Przy wyborze wniosków Komisja kierowała się następującymi kryteriami:

>> trafność diagnozy potrzeb społeczności;

>> adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działanie mieszkańców;

>> stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu;

>> komunikacja i promocja projektu;

>> pożyteczność projektu;

>> trwałość i możliwość kontynuacji działań;

>> realność planu pozyskania wkładu własnego;

>> klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu.

Każdy z wniosków mógł uzyskać maksymalnie 45 punktów (jest to średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków Komisji Grantowej).

 

LISTA RANKINKGOWA
Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie IX" 2015

 

L.p.

Numer

Tytuł projektu

Wnioskowana kwota

Rekomendowana kwota

Ocena końcowa

1.

1809/2015/46

Expand!

3 550,00

3 410,00

38

2.

1975/2015/46

Plac zabaw dla dzieci - nasza wspólna sprawa

5 800,00

5 660,00

37,8

3.

1850/2015/46

"AKTYWNI - MAMA, TATA I JA"

6 000,00

4 660,00

37,8

4.

1925/2015/46

Rusz głową i mięśniami

5 300,00

4 860,00

37,2

5.

1373/2015/46

Stary Tyczyn Nowym Okiem

6 000,00

5 860,00

36,6

6.

2039/2015/46

Jest altanka , mamy grilla, na zabawę przyszła chwila

6 000,00

5 610,00

35,6

7.

1875/2015/46

Chodź pomaluj świat!

6 000,00

5 860,00

35,6

8.

1938/2015/46

"Od zimnioka do bulwioka"

4 500,00

3 960,00

35,4

9.

1849/2015/46

Akademia Przygody

6 000,00

2 860,00

35,4

10.

2043/2015/46

"Na ludową nutę"- program upowszechniania kultury ludowej wśród mieszkańców wsi Harta

4 950,00

4 810,00

34,8

11.

1512/2015/46

Przy kądzieli

5 585,00

4 110,00

34,8

12.

1394/2015/46

Niewiele nam do zdrowia potrzeba, troche ruchu na świeżym powietrzu, poezji i chleba.

6 000,00

3 340,00

32,8

13.

1878/2015/46

Warsztaty savior-vivre w Pawłokomie

5 700,00

0,00

32,6

14.

1758/2015/46

Wakacje z Błażowianką

6 000,00

0,00

32,6

15.

1331/2015/46

Rozwój i Integracja

6 000,00

0,00

32,6

16.

1848/2015/46

"W zdrowym ciele zdrowy duch". Przez różne formy aktywności fizycznej do integracji społecznej.

2 690,00

0,00

32,4

17.

1917/2015/46

Delegat Zarządu Głównego WiN - ppłk Józef Maciołek w 70 rocznice utworzenia WiN

2 120,00

0,00

32

18.

1845/2015/46

Aktywna młodość, czyli wsparcie młodzieży w wejściu na rynek pracy

6 000,00

0,00

31,8

19.

1914/2015/46

Bo drzemią w nas ludowe dusze...

6 000,00

0,00

31,6

20.

1789/2015/46

Miejsce zabaw  "Tęczowa przystań"

6 000,00

0,00

31,2

21.

1752/2015/46

Wakacyjny turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży "Herman Junior Cup"

5 927,00

0,00

30,8

22.

1997/2015/46

Naprzód ku nowej przygodzie

6000,00

0,00

30

23.

1654/2015/46

Wspólne inicjatywy społeczności lokalnej na rzecz promowania zdrowego i aktywnego trybu życia

6 000,00

0,00

29,6

24.

1958/2015/46

Wakacyjna szkółka sportowa

5 300,00

0,00

29,4

25.

1676/2015/46

Szkolenia interpersonalne dla mieszkańców Ulanicy

5 910,00

0,00

27,2

 

132 332,00

55 000,00

 

 

Gratulujemy zwycięskim inicjatywom.

 

Jednocześnie przypominamy, że w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zwycięskich inicjatyw, których celem będzie omówienie zasad realizacji inicjatyw.

 

Obecność na spotkaniu przedstawicieli wnioskodawcy i realizatora jest obowiązkowa (warunkuje przekazanie grantu).

 

Termin spotkania: 2 czerwca br. (wtorek), godzina 12.00 (przepraszamy ale ze względów technicznych zmuszeni zmienić godzinę pierwotnie przekazaną w mailu).

Miejsce spotkania: Restauracja "Nad Zalewem" (ul. Kwiatkowskiego 2, Rzeszów)

Mapka dojazdu: http://www.nad-zalewem.rzeszow.pl/kontakt/

 

Spotkanie potrwa do trzech godzin i zakończy się wspólnym obiadem.

 

 

„Działaj Lokalnie IX" 2015 to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie - Fundacją Generator Inspiracji, dzięki wsparciu otrzymanemu od lokalnych samorządów: Gminy Błażowa, Gminy Chmielnik, Gminy Dynów oraz Gminy Tyczyn.

FUNDACJA GENERATOR INSPIRACJI • adres rejestrowy: Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie

 adres do korespondencji: ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów  kontakt telefoniczny: 502 901 620  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

 nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69  Regon 060085811

  bank: Raiffeisen Bank Polska SA  nr rachunku bankowego: 14 1750 0012 0000 0000 3550 7671