Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

Wyniki Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie IX" 2016

Dziś, o godzinie 18.00 odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie IX” 2015. Pomimo burzliwych obrad Asesorom udało się ustalić ostateczną treść listy rankingowej, w związku z czym przyjemność zaprezentować Państwu wyniki ich pracy.  W ramach tegorocznego konkursu do Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Generator Inspiracji wpłynęło 16 wniosków, których autorzy ubiegali się w sumie o ponad 91 tys. zł. Suma budżetów wszystkich aplikujących w konkursie projektów to kwota 178 723,50 zł.


 

31 sierpnia 2016 r. w Rzeszowie spotkała się Komisja Grantowa Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie IX” 2016, by ocenić wnioski zgłoszone do bieżącej edycji konkursu.

 

W skład Komisji Grantowej weszli:

>> Anna Tworz – kierownik Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego;

>> Justyna Piekło – animatorka kultury, dziennikarka, członkini organizacji pozarządowych;

>> Maciej Kunysz - Wiceprezes Stowarzyszenia EKOSKOP, Członek Komitetu Monitorującego RPO, autor i koordynator projektów o tematyce społecznej;

>> Tomasz Wasielewski – Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, aystent Marszałka Województwa Podkarpackiego, członek organizacji obywatelskich;

>> Monika Kozdraś-Grzesik – Wiceprezes Zarządu Fundacji Generator Inspiracji.

 

Wspólnym mianownikiem wspieranych w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie IX" 2016 jest lokalna aktywność oraz budowanie dobra wspólnego.

 

Do konkursu złożono 16 wniosków.

 

Komisja Grantowa do dofinansowania rekomendowała 11 projektów, których łączna suma dotacji wyniesie 55 tys. zł

 

Przy wyborze wniosków Komisja kierowała się następującymi kryteriami:

>> trafność diagnozy potrzeb społeczności;

>> adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działanie mieszkańców;

>> stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu;

>> komunikacja i promocja projektu;

>> pożyteczność projektu;

>> trwałość i możliwość kontynuacji działań;

>> realność planu pozyskania wkładu własnego;

>> klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu.

Każdy z wniosków mógł uzyskać maksymalnie 45 punktów (jest to średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków Komisji Grantowej).

 

LISTA RANKINKGOWA
Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie IX" 2016
 

L.p.

Numer

Tytuł projektu

Gmina

Wnioskowana kwota

Rekomendowana kwota

Ocena końcowa

1.

2443/2016/46

Błażowa moje miasto

Błażowa

6 000

6000

37

2.

2469/2016/46

"A Jasiek do studni po wodę aż dudni"

Tyczyn

6 000

5400

35,8

3.

2445/2016/46

Izba Tradycji uczy, bawi, wychowuje

Chmielnik

6 000

5500

35,4

4.

2465/2016/46

Integracja mieszkańców Wyrąb wokół placu zabaw dla dzieci

Dynów

5 700

5200

34,8

5.

2475/2016/46

"Dziadku powiedz jak to było z..." warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży z Ulanicy

Dynów

6 000

5000

34,6

6.

2459/2016/46

W stronę marzeń

Tyczyn

6 000

5500

33,6

7.

2463/2016/46

Integracja mieszkańców wsi Łubno przy "Ogródku Czytelniczym"

Dynów

5 900

4900

32,8

8.

2446/2016/46

"Jak jo se zaśpiwom, jak jo se zanuce.."

Chmielnik

6 000

4610

31,6

9.

2467/2016/46

Łączy nas piłka!

Błażowa

4 700

3920

31,25

10.

2471/2016/46

Muzyka łączy pokolenia.

Błażowa

6 000

4800

29,8

11.

2447/2016/46

Akademia Talentów Małych i Dużych

Tyczyn

6 000

4170

29,6

12.

2472/2016/46

"Szczęście jest wśród ludzi, nie na kanapie" nasze miejsce integracji

Dynów

6 000

0

28,8

13.

2476/2016/46

Pożarnictwo - metoda na nudę w Kielnarowej

Tyczyn

3 080

0

28,4

14.

2468/2016/46

"Mały inżynier-świata odkrywca, świata zdobywca"

Tyczyn

5 980

0

28,2

15.

2462/2016/46

Ocalić od zapomnienia tradycję ludową

Tyczyn

5 735

0

28

16.

2470/2016/46

Od seniora do juniora warsztaty Savoir-vivre w Pawłokomie

Dynów

6 000

0

24,4

 

91095

55000

 

Gratulujemy zwycięskim inicjatywom.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 08.09.2016 r.(czwartek) o godzinie 15,00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zwycięskich inicjatyw, których celem będzie omówienie zasad realizacji inicjatyw.

 

Obecność na spotkaniu przedstawicieli wnioskodawcy i realizatora jest obowiązkowa (warunkuje przekazanie grantu).

 

Miejsce spotkania: Restauracja "Nad Zalewem" (ul. Kwiatkowskiego 2, Rzeszów)

Mapka dojazdu: http://www.nad-zalewem.rzeszow.pl/kontakt/

 

Spotkanie potrwa do trzech godzin i zakończy się wspólną kolacją. 

 

„Działaj Lokalnie IX" 2016 to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie - Fundacją Generator Inspiracji, dzięki wsparciu otrzymanemu od lokalnych samorządów: Gminy Błażowa, Gminy Chmielnik, Gminy Dynów, Gminy Tyczyn oraz Województwa Podkarpackiego.

Fundacja Generator Inspiracji • Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie • nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69

Kontakt telefoniczny • 502 901 620  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto • Raiffeisen Polbank • nr:  14 1750 0012 0000 0000 3550 7671