Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

VI EDYCJA PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE X” – ROZPOCZYNAMY ODLICZANIE!

 

Już po raz szósty Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Generator Inspiracji ogłasza konkurs na inicjatywy lokalne. Zastanawiasz się czy wziąć udział w Programie? Nie masz doświadczenia w aplikowaniu o środki finansowe? A może zakładasz, że i tak nie otrzymasz grantu? Nie zastanawiaj się – DZIAŁAJ - złóż wniosek do Konkursu „Działaj Lokalnie”.
ODL Fundacja Generator Inspiracji zaprasza do konkursu mieszkańców gmin: Błażowa, Chmielnik, Dubiecko i Tyczyn. Do Programu mogą aplikować organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, a także grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.

 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców,
  a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje do 6 000,00 zł. Istotne jest, aby podmiot/ osoby aplikujące o grant zapewniły wkład własny do projektu w wysokości 25% dotacji, przy czym minimum 5% muszą stanowić środki finansowe. Pozostała część wkładu własnego może zostać wniesiona do projektu w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

 

Przewidziany czas na realizację projektów rozpocznie się z dniem 17 czerwca i potrwa do dnia 17 grudnia 2017r.

Pula środków przeznaczonych na dotację w 2017 roku wynosi 55 000,00 zł.

Czas na składanie wniosków do Konkursu mija z dniem 22 maja 2017r.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków, który znajduje się na stronie internetowej www.system.dzialajlokalnie.pl


Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Działaj Lokalnie” zapraszamy na spotkania informacyjne i konsultacje. W każdej z gmin biorących udział w Konkursie odbędzie się spotkanie informacyjne a także spotkanie konsultacyjne. Daty spotkań już wkrótce zostaną zamieszczone na naszej stronie. Ponadto przez cały okres naboru będą prowadzone konsultacje telefoniczne i e-mailowe opracowywanych wniosków grantowych.

Konsultacji będzie udzielać Edyta Salnikow, Koordynator Programu „Działaj Lokalnie” w ODL Fundacja Generator Inspiracji. W celu omówienia wniosku proszę dzwonić na nr telefonu: 667 048 313 lub przesłać informację, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

W celu zapoznania się z szczegółami Konkursu zapraszamy do lektury Regulaminu Konkursu „Działaj Lokalnie” oraz formularza wniosku. Dokumenty zostały zamieszczone w stopce niniejszego artykułu.

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH I SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOTACJĘ!

SKŁADAJĄC WNIOSEK – DZIAŁACIE PAŃSTWO DLA SIEBIE I SWOICH MIEJSCOWOŚCI.


Do pobrania:

 Regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach programu "DZIAŁAJ LOKALNIE X" 2017 

 Wzór wnioseku Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach programu "DZIAŁAJ LOKALNIE X" 2017


„Działaj Lokalnie X” 2017 to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie - Fundacją Generator Inspiracji, dzięki wsparciu otrzymanemu od lokalnych samorządów: Gminy Błażowa, Gminy Dubiecko, Gminy Chmielnik oraz Gminy Tyczyn

FUNDACJA GENERATOR INSPIRACJI • adres rejestrowy: Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie

 adres do korespondencji: ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów  kontakt telefoniczny: 502 901 620  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

 nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69  Regon 060085811

  bank: Raiffeisen Bank Polska SA  nr rachunku bankowego: 14 1750 0012 0000 0000 3550 7671