Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

Konkurs „Działaj Lokalnie” rozstrzygnięty!

W dniu 19 czerwca odbyły się obrady Komisji Konkursowej Programu „Działaj Lokalnie”.

Do Programu w tegorocznej edycji wpłynęło 18 wniosków. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez wnioskodawców z gminy Błażowa – 8 wniosków, w dalszej kolejności z gminy Chmielnik wpłynęło – 4 wnioski. Po 3 wnioski złożono z gmin Tyczyn i Dubiecko. Wnioskodawcy razem ubiegali się o kwotę przeszło 100 tys zł. Przy czym wkład własny zadeklarowali na poziomie ponad 70 tys zł. Co daję łączną kwotę dla zaplanowanych projektów na poziomie około 170 tys. zł.

Obrady Komisji jak już doświadczenie uczy były burzliwe. Oceniający szczególną uwagę zwracali na zaplanowane działania i potrzeby z jakich wynikają, sprawdzali poprawność budżetu i realność zaplanowanych rezultatów. We wnioskach szukali odpowiedzi na pytanie czy planowane działania przyczynią się do poprawy życia społeczności i powstania dobra wspólnego.

W skład Komisji Konkursowej zostały zaproszone następujące osoby:

 • Monika Kozdraś- Grzesik- Prezes Zarządu Fundacji Generator Inspiracji
 • Bernadeta Szczypta- dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów, społecznik, trener
 • Katarzyna Szeremeta- przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, autor i koordynator projektów społecznych
 • Justyna Jacek- koordynator lokalny projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, animator LGD Trygon „Rozwój i Innowacja”
 • Mateusz Mokrzycki- przedsiębiorca, autor i koordynator projektów społecznych

 

 

Komisja Grantowa do dofinansowania rekomendowała 12 projektów, których łączna suma dotacji wyniesie 55 tys. zł

Przy wyborze wniosków Komisja kierowała się następującymi kryteriami:

 • trafność diagnozy potrzeb społeczności;
 • adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działanie mieszkańców;
 • stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu;
 • komunikacja i promocja projektu;
 • pożyteczność projektu;
 • trwałość i możliwość kontynuacji działań;
 • realność planu pozyskania wkładu własnego;
 • klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu.

Każdy z wniosków mógł uzyskać maksymalnie 45 punktów (jest to średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków Komisji Grantowej).

 

 

Nr wniosku

Tytuł projektu

Gmina

Kwota wnioskowana

Kwota rekomendowana

Ocena końcowa

801/2017/46

"Za Sztuką i Tradycją za pan brat"

Chmielnik

 

6000

6000

42

1321/2017/46

Tradycyjne futomskie wesele

Błażowa

 

5500

5000

40

1172/2017/46

Przestrzeń sztuki

Tyczyn

6000

5000

39

1303/2017/46

"Razem dla zdrowia"

Chmielnik

3000

3000

38,67

964/2017/46

Teatralne interwencje

Dubiecko

6000

5500

38,33

1192/2017/46

Dobranoc Panu Panie Młynarski

Tyczyn

 

6000

4600

38

1296/2017/46

foLkOVE - odkryj muzykę ludową na nowo!

Chmielnik

 5980

2500

37,33

1328/2017/46

Gminna Telewizja Internetowa

Błażowa

 

6000

4600

37

899/2017/46

"Gospodynie na scenie"

Chmielnik

 

6000

4500

36,67

751/2017/46

Miejsce zabaw  "Tęczowa przystań"

Błażowa

 6000

 

5000

35,67

1254/2017/46

Jam Session - inspiracje '17

Błażowa

 

5890

4300

34,67

1333/2017/46

"DO RE MI - ZAŚPIEWAM CI" - ZAŁOŻENIE CHÓRU DZIECIĘCEGO W DUBIECKU

Dubiecko

 5900

5000

33,67

890/2017/46

Folk is fun!

Tyczyn

6000

0

33,33

993/2017/46

Młodzi dziennikarze

Błażowa

5553

0

32,67

1369/2017/46

Niepodległość nie przyszła sama, wywalczyli ją nasi dziadkowie, pradziadkowie ...

Błażowa

 2760

 0

32,67

1372/2017/46

"Przetwarzaki- ekodzieła sztuki"

Błażowa

 

5900

 

0

32,67

991/2017/46

Muzyka łączy pokolenia II

Błażowa

 

6000

 

0

32,33

1370/2017/46

"Poczuj się Pewnie"

Dubiecko

5780

0

25,67

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘSKIM INICJATYWOM!!!

 

 Jednocześnie informujemy, że w dniu 07.07.2017 r.(piątek) o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zwycięskich inicjatyw, których celem będzie omówienie zasad realizacji inicjatyw.

Obecność na spotkaniu przedstawicieli wnioskodawcy i realizatora jest obowiązkowa (warunkuje przekazanie grantu).

Spotkanie potrwa do trzech godzin i zakończy się wręczeniem umów.

 

Miejsce spotkania: Restauracja "Nad Zalewem" (ul. Kwiatkowskiego 2, Rzeszów)

Mapka dojazdu: http://www.nad-zalewem.rzeszow.pl/kontakt/

 

„Działaj Lokalnie X" 2017 to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie - Fundacją Generator Inspiracji, dzięki wsparciu otrzymanemu od lokalnych samorządów: Gminy Błażowa, Gminy Chmielnik, Gminy Dubiecko, Gminy Tyczyn oraz Województwa Podkarpackiego.

FUNDACJA GENERATOR INSPIRACJI • adres rejestrowy: Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie

 adres do korespondencji: ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów  kontakt telefoniczny: 502 901 620  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

 nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69  Regon 060085811

  bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.  nr rachunku bankowego: 14 1750 0012 0000 0000 3550 7671