Lokalny Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie X" 2018 rozstrzygnięty!

Opublikowano: poniedziałek, 02, lipiec 2018 15:30
Odsłony: 1428

Ostatniego czerwca br., o godzinie 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie X” 2018. Dzięki dyskusji Asesorów udało się ustalić ostateczną treść listy rankingowej, w związku z czym przyjemność zaprezentować Państwu wyniki ich pracy.  W ramach tegorocznego konkursu do Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Generator Inspiracji wpłynęło 11 wniosków, których autorzy ubiegali się w sumie o blisko 66 tys. zł. Suma budżetów wszystkich aplikujących w konkursie projektów to kwota 154 605,80 zł, przy czym wkład własny finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawców to kwota 14 300,00 zł, zaś wkład niefinansowy opiewał na kwotę 74 680,00 zł. 

 

 

30 czerwca 2018 r. w Rzeszowie spotkała się Komisja Grantowa Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie X” 2018, by ocenić wnioski zgłoszone do bieżącej edycji konkursu.

 

W skład Komisji Grantowej weszli:

>> Anna Tworz – kierownik Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego;

>> Justyna Piekło – animatorka kultury, dziennikarka, członkini organizacji pozarządowych;

>> Maciej Kunysz - Wiceprezes Stowarzyszenia EKOSKOP, Członek Komitetu Monitorującego RPO, autor i koordynator projektów o tematyce społecznej;

>Łukasz Kosiba - Kierownik Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli;  

>> Oksana Marczak – przedsiębiorca, społeczniczka - Wolontariuszka Programu PAFW "PROJEKTOR - wolontariat studencki", była wolontariuszka ODL-FGI;

>> Adam Ptasiński – Prezes Zarządu Fundacji Generator Inspiracji.

 

Wspólnym mianownikiem wspieranych w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie X" 2018 jest lokalna aktywność oraz budowanie dobra wspólnego.

 

Do konkursu złożono 11 wniosków.

 

Komisja Grantowa do dofinansowania rekomendowała wszystkie projekty, a łączna suma ich dotacji wyniesie 57 tys. zł

 

Przy wyborze wniosków Komisja kierowała się następującymi kryteriami:

>> trafność diagnozy potrzeb społeczności;

>> adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działanie mieszkańców;

>> stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu;

>> komunikacja i promocja projektu;

>> pożyteczność projektu;

>> trwałość i możliwość kontynuacji działań;

>> realność planu pozyskania wkładu własnego;

>> klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu.

Każdy z wniosków mógł uzyskać maksymalnie 45 punktów (jest to średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków Komisji Grantowej).

 

LISTA RANKINKGOWA
Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie X" 2018
 

L.p.

Numer

Tytuł projektu

Gmina

Wnioskowana kwota

Rekomendowana kwota

Ocena końcowa


1.

1628/2018/46

Jak się Tobie pokłonić Polsko ?

Chmielnik

6000

6000

40


2.

1339/2018/46

Lokalni bohaterowie o naszą wolność i niepodległość

Błażowa

6000

6000

39.5


3.

1764/2018/46

Bezpieczna Rodzinka.pl

Świlcza, Głogów Małopolski
Trzebownisko

5901,48

5900

39


4.

1704/2018/46

650 barw tyczyna

Tyczyn

6000

5200

37


5.

1749/2018/46

WIELKA GRECKA PRZYGODA

Hyżne

6000

4800

37


6.

1741/2018/46

Mamo, Tato, zróbmy coś razem.

Głogów Małopolski

6000

4800

35.5


7.

1774/2018/46

SUPERpoMOCNI

Głogów Małopolski, Trzebownisko

5934,32

5200

35.5


8.

1748/2018/46

Izdebki Sport ON

Nozdrzec

6000

4800

30


9.

1752/2018/46

Wygon lenia - wbijaj na impreze - polacz pokolenia

Głogów Małopolski

6000

4800

30


10.

1765/2018/46

Weekendowe przygody z naukami ścisłymi

Chmielnik,
Krasne,
Hyżne

5900

5000

26


11.

1769/2018/46

Jesienny koncert na dwa świerszcze

Hyżne

5890

4500

24.5

 

65625,80

57000

 

 

Gratulujemy zwycięskim inicjatywom.


W najbliższym czasie skontaktujemy się indywidualnie z każdym z Wnioskodawców by przekazać rekomendacje i uwagi Członków Komisji Grantowej, pomocne w dostosowaniu budżetów do kwot przyznanego dofinansowania. 

 

Jednocześnie informujemy, że niebawem odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zwycięskich inicjatyw, których celem będzie omówienie zasad realizacji inicjatyw.

 Obecność na spotkaniu przedstawicieli wnioskodawcy i realizatora jest obowiązkowa (warunkuje przekazanie grantu).

 

 

„Działaj Lokalnie X" 2018 to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie - Fundacją Generator Inspiracji