Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

Symulacja Rozprawy Sądowej


     Rozpoczęliśmy realizację projektu: „Symulacja rozprawy sądowej – świadomy swoich praw”, którego  celem jest zwiększenie świadomości prawnej uczniów Liceów Ogólnokształcących z województwa podkarpackiego poprzez przekazanie w trakcie warsztatów podstawowych informacji  na temat funkcjonowania polskiego systemu prawnego.  Projekt realizowany jest przez studentów zrzeszonych w programie „PROJEKTOR– wolontariat studencki” oraz Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

        Zadaniem uczniów uczestniczących w projekcie będzie przygotowanie symulacji rozprawy sądowej według podanego przez studentów scenariusza.Do uczniów będzie należała interpretacja, aranżacja symulacji rozprawy, zastosowanie wszelkich dodatkowych okoliczności, które będą mogły urzeczywistnić symulację. Projekt realizowany będzie do końca kwietnia i bierze w nim udział 7 podkarpackich Liceów.


      Projekt po pierwsze ma zwiększyć zainteresowanie dziedziną prawa młodych ludzi biorących aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”,
a przede wszystkim pogłębić wiedzę na temat procesu karnego w sądzie powszechnym. Po drugie ma odbiorcom akcji pokazać przebieg rozprawy sądowej i w jak największym stopniu zbliżyć ich do  prawa w ujęciu przedmiotowym, z którym spotykamy się na co dzień. Mamy świadomość, że szczególnie ten drugi cel będzie trudny do osiągnięcia ze względu na brak większego zainteresowania przez społeczeństwa tematyką prawa oraz negatywnymi odczuciami związanymi z instytucją sądu. Jednocześnie chcemy poprzez tę akcję zadziałać pośrednio na przygotowanie młodzieży do matury z Wiedzy
o Społeczeństwie, której nieodłączną częścią jest prawo.

Projekt ten ma również na celu przybliżenie wszystkim uczestnikom akcji idei wolontariatu jako idei współpracy interpersonalnej w każdej dziedzinie życia, czego dowodem są zajęcia prowadzone przez wolontariuszy Projektora.

Ostatnim celem tego projektu jest przeprowadzenie cyklu audycji na temat nowoczesnego wolontariatu, systemu prawa w Polsce, nauczania i szkolenia przyszłych prawników, jak również poziomu wiedzy
o polskim prawie przeciętnego obywatela. Do rozmów będziemy zapraszać prawników, studentów, wolontariuszy.

Zamierzonym efektem  projektu będzie pogłębienie wiedzy odbiorców we wszystkich w/w dziedzinach oraz wzbudzenie zainteresowania i pobudzenie do dalszego samodzielnego poszukiwania wiedzy w zakresie poruszanych aspektów oraz działalności wolontariackiej.

Fundacja Generator Inspiracji • Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie • nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69

Kontakt telefoniczny • 502 901 620  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto • Raiffeisen Polbank • nr:  14 1750 0012 0000 0000 3550 7671