Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

Młodzieżowe Laboratorium Wolontariatu

„Młodzieżowe Laboratorium Wolontariatu” to projekt, który propaguje aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i publicznym poprzez działania w ramach wolontariatu oraz ich  refleksję nad samorozwojem.  Aby zapewnić młodym dobry start w samodzielne życie niezbędne jest zapewnienie wsparcia aktywności społecznej i obywatelskiej oraz samoorganizacji młodych. Działania w ramach projektu realizowane są w woj. lubelskim, powiecie puławskim i woj. podkarpackim,powiecie rzeszowskim.  W ramach projektu wolontariusze - uczestnicy MLW przygotowują specjalne wydarzenia, które mają dotyczyć: promocji wolontariatu, aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego i badania potrzeb społeczności lokalnych oraz wykorzystywania nowych technologii w działalności społecznej.Głównym celem działania "Młodzieżowego Laboratorium Wolontariatu"  jest zwiększenie aktywności dwóch grup młodzieżowych i promowanie postawy proaktywnej na rzecz lokalnych społeczności powiatu puławskiego i rzeszowskiego. To jeden z niewielu w Polsce projektów, w ramach którego młodzież może zetknąć się z wolontariatem, w którym promujemy wolontariat kompetencji.  Odnoszone korzyści dotyczą w szczególności przyszłego życia zawodowego.  Praca w organizacji pozarządowej może umożliwić zdobycie doświadczenia, czasem po raz pierwszy w życiu. 


Obecnie mniej ważna jest wiedza z określonego zakresu (ją zawsze można uzupełnić), a znaczenie mają umiejętności zaliczane do kompetencji przyszłości, do których należą:  umiejętność pracy w zespole;  umiejętność pracy w szumie informacyjnym;  umiejętność współpracy wirtualnej; umiejętność komunikacji w „realu”; umiejętność pracy projektowej. Poprzez udział w projekcie chcemy pokazać młodym ludziom, że kluczową kompetencją przyszłości jest szybkość uczenia, a co za tym idzie mobilność i umiejętność szybkiej adaptacji do nowych uwarunkowań.

 

Pomysł na laboratorium wolontariatu – sama nazwa projektu daje nam bezpieczną przestrzeń na eksperymentowanie, ale chcemy też, by to młodzi próbowali - my dajemy im przestrzeń, merytoryczną pomoc, udzielamy środków na realizację ich pomysłów. Poza tym dzisiaj bardzo często licealiści błądzą, bo nie mają przewodnika i doradcy zawodowego, który by z nimi pracował. A np. młodzi Amerykanie już w liceum uczą się współpracy w grupie i aktywności obywatelskich. Przez ten projekt chcemy pokazać młodym ludziom, że działalność społeczna działa na ich korzyść, bo dzięki niej budują swoją przyszłość. Przed każdym pokoleniem wkraczającym w dorosłe życie stoją nowe wyzwania, na które musi odpowiedzieć. Wyzwania te zmieniają się wraz z rozwojem technologii. Za nimi podążają oczekiwania formułowane przez biznes, administrację, oraz trzeci sektor – społeczeństwo obywatelskie. To co jeszcze nie dawno było cenione najbardziej - stałość i przywiązanie do jednego miejsca i stanowiska pracy nie jest już dziś tak ważne.


ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA:

 

                                                    www.facebook.com/laboratoriumwolontariatu                  

                                                    www.youtube.com/labwolontariatu

  
Projekt "Młodzieżowe Laboratorium Wolontariatu" to partnerski projekt realizowany przez: Fundację "Przestrzeń dla Ciebie" (woj. lubelskie) oraz Fundację Generator Inspiracji (woj. podkarpackie), Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa (woj. świętokrzyskie) i Szkołę Podstawową w Futomie (woj. podkarpackie).


Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Fundacja Generator Inspiracji • Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie • nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69

Kontakt telefoniczny • 502 901 620  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto • Raiffeisen Polbank • nr:  14 1750 0012 0000 0000 3550 7671