Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

Młodzieżowe Laboratorium Wolontariatu

„Młodzieżowe Laboratorium Wolontariatu” to projekt, który propaguje aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i publicznym poprzez działania w ramach wolontariatu oraz ich  refleksję nad samorozwojem.  Aby zapewnić młodym dobry start w samodzielne życie niezbędne jest zapewnienie wsparcia aktywności społecznej i obywatelskiej oraz samoorganizacji młodych. Działania w ramach projektu realizowane są w woj. lubelskim, powiecie puławskim i woj. podkarpackim,powiecie rzeszowskim.  W ramach projektu wolontariusze - uczestnicy MLW przygotowują specjalne wydarzenia, które mają dotyczyć: promocji wolontariatu, aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego i badania potrzeb społeczności lokalnych oraz wykorzystywania nowych technologii w działalności społecznej.Głównym celem działania "Młodzieżowego Laboratorium Wolontariatu"  jest zwiększenie aktywności dwóch grup młodzieżowych i promowanie postawy proaktywnej na rzecz lokalnych społeczności powiatu puławskiego i rzeszowskiego. To jeden z niewielu w Polsce projektów, w ramach którego młodzież może zetknąć się z wolontariatem, w którym promujemy wolontariat kompetencji.  Odnoszone korzyści dotyczą w szczególności przyszłego życia zawodowego.  Praca w organizacji pozarządowej może umożliwić zdobycie doświadczenia, czasem po raz pierwszy w życiu. 


Obecnie mniej ważna jest wiedza z określonego zakresu (ją zawsze można uzupełnić), a znaczenie mają umiejętności zaliczane do kompetencji przyszłości, do których należą:  umiejętność pracy w zespole;  umiejętność pracy w szumie informacyjnym;  umiejętność współpracy wirtualnej; umiejętność komunikacji w „realu”; umiejętność pracy projektowej. Poprzez udział w projekcie chcemy pokazać młodym ludziom, że kluczową kompetencją przyszłości jest szybkość uczenia, a co za tym idzie mobilność i umiejętność szybkiej adaptacji do nowych uwarunkowań.

 

Pomysł na laboratorium wolontariatu – sama nazwa projektu daje nam bezpieczną przestrzeń na eksperymentowanie, ale chcemy też, by to młodzi próbowali - my dajemy im przestrzeń, merytoryczną pomoc, udzielamy środków na realizację ich pomysłów. Poza tym dzisiaj bardzo często licealiści błądzą, bo nie mają przewodnika i doradcy zawodowego, który by z nimi pracował. A np. młodzi Amerykanie już w liceum uczą się współpracy w grupie i aktywności obywatelskich. Przez ten projekt chcemy pokazać młodym ludziom, że działalność społeczna działa na ich korzyść, bo dzięki niej budują swoją przyszłość. Przed każdym pokoleniem wkraczającym w dorosłe życie stoją nowe wyzwania, na które musi odpowiedzieć. Wyzwania te zmieniają się wraz z rozwojem technologii. Za nimi podążają oczekiwania formułowane przez biznes, administrację, oraz trzeci sektor – społeczeństwo obywatelskie. To co jeszcze nie dawno było cenione najbardziej - stałość i przywiązanie do jednego miejsca i stanowiska pracy nie jest już dziś tak ważne.


ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA:

 

                                                    www.facebook.com/laboratoriumwolontariatu                  

                                                    www.youtube.com/labwolontariatu

  
Projekt "Młodzieżowe Laboratorium Wolontariatu" to partnerski projekt realizowany przez: Fundację "Przestrzeń dla Ciebie" (woj. lubelskie) oraz Fundację Generator Inspiracji (woj. podkarpackie), Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa (woj. świętokrzyskie) i Szkołę Podstawową w Futomie (woj. podkarpackie).


Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Młodzieżowe Centrum Bezpieczeństwa

         Młodzieżowe Centrum Bezpieczeństwa, którego celem jest zwiększanie wiedzy i świadomości na temat bezpieczeństwa, potrwa od sierpnia do 15 grudnia 2013 roku. Będzie on realizowany w dwóch placówkach w woj. podkarpackim: gimnazjum w Błażowej i gimnazjum w Harcie. W ramach tego przedsięwzięcia w każdej szkole powstała http://www.cialispharmaciefr24.com/acheter-cialis-en-ligne-mastercard/ grupa składająca się z 20 osób z klas pierwszej i drugiej gimnazjum, która tworzy Młodzieżowe Centrum Bezpieczeństwa, która weźmie udział w warsztatach oraz organizować będzie różne akcje skierowane do społeczności szkolnej i lokalnej. Warsztaty prowadzone będą przez : policjanta, strażaka i ratownika medycznego.

Projekt realizowany będzie w czterech blokach tematycznych:

 1. Reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
 2. Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły
 3. Pierwsza pomoc
 4. Dbanie o bezpieczny wypoczynek

          Każdy blok tematyczny będzie zakończony działaniem, które podsumuje informacje jakie zostały w nim przedstawione. W związku z tym, zostaną zorganizowane dwie akcje : „Akcja – ewakuacja” oraz „Załóż odblask  - daj się zobaczyć”, a także zostaną nakręcone filmy instruktażowe z pierwszej pomocy oraz stworzone plakaty i gazetka szkolna dot. określonej tematyki. Uczniowie z MCB na zakończenie projektu odwiedzą również straż pożarną oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego, aby zobaczyć m.in. jak pracują te jednostką, w jaki sposób zbierane jest zgłoszenie, a także jaki sprzęt posiadają. Podsumowaniem całego projektu będzie Dzień Bezpieczeństwa, na którym uczestnicy MCB będą prezentować społeczności szkolnej i lokalnej to co wypracowali przez https://www.acheterviagrafr24.com/achat-viagra-belgique-masculin/ okres jego trwania. Działaniami projektu będą objęci również pozostali uczniowie szkół oraz nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, Rada rodziców oraz społeczność lokalna.

 

Projekt edukacyjny MŁODZIEŻOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA realizowany jest przez Fundację Generator Inspiracji w ramach zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  

 

 Fan Page projektu: https://www.facebook.com/mcb.fgi

 Osoba odpowiedzialna za projekt: Monika Kozdraś - Grzesik, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Młodzieżowe Laboratorium Nauki

      Główny cel projektu to zwiększenie szans młodych ludzi pozwalających na lepszy start w przyszłym dorosłym życiu czyli: nabycie umiejętności pracy w grupie i zasad liderstwa oraz poszerzenie zainteresowań oraz wiedzy na temat nauk ścisłych. To wszystko pozwoli im  samodzielnie realizować swoje życiowe cele.

      Mając na uwadze możliwości jakie w dzisiejszym świecie stwarzają nauki ścisłe dla młodych ludzi, laboratorium, jest miejscem, które pozwala uczestnikom projektu wykształcić  w sobie praktyczne umiejętności przydatne w osiąganiu celów życiowych. Wszystko to przekłada się również na umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości. Laboratorium aktywizuje młodzież poprzez zapewnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu i kontakt z pozytywnymi wzorcami osobowymi.

     Projekt skupia trzydziestu osobową grupa młodzieży z terenu gminy Błażowa. „Jesteśmy dumni z tego, że samodzielnie przeprowadziliśmy diagnozę społeczeństwa, napisaliśmy wniosek i możemy teraz rozwijać się. Odpowiadając na nasze potrzeby podzieliliśmy się na kilka zespołów: -  robotyka z fizyką to grupa dla której nie straszne są: używanie lutownicy, tworzenie własnych pojazdów, robotów kroczących, uzyskiwanie prądu z cytryny, zabawy z ciśnieniem oraz dźwiękiem - biologia z chemią tworzy własne wybuchające wulkany, to niesamowite jak ciekawe doświadczenia przeprowadzają oni na zwykłych kuchennych odczynnikach,  dla tej grupy nasz organizm nie stanowi zagadki.” – tak o samym projekcie mówi młodzież.

          Projekt realizowany był od czerwca 2012 roku do końca sierpnia 2013 roku, jednak zakładamy jego kontunuację.
W ramach projektu odbyło się kilka dużych eventów zorganizowanych samodzielnie przez młodzież: Noc Laboratorium, Pikniki Naukowe i wiele innych edukacyjnych propozycji.

 

 

  „Młodzieżowe Laboratorium Nauki” jest projektem realizowanym przez Fundację Generator Inspiracji w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „RÓWNAĆ SZANSE 2012” prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

 

 

Fan Page projektu: https://www.facebook.com/MlodziezoweLaboratoriumNauki

Strona www projektu: http://www.mln.strefa.pl/

Osoba odpowiedzialna za projekt: Kamil Wrzos, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dobry wolontariat

Zapraszamy do udziału w projekcie "Dobry Wolontariat",
w ramach którego przyznawany jest tytuł Organizacji / Instytucji
Przyjaznej Wolontariuszom!

       Jak to działa? W portalu www.dobrywolontariat.pl w zakładce "Sprawdź się" można znaleźć opisane standardy dobrej współpracy z wolontariuszami. Jeżeli organizacja spełnia kryteria, może się zarejestrować i tym samym ubiegać o tytuł Organizacji / Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom.  Następnie organizację odwiedzi ekspert, który będzie miał za zadanie ocenić, czy organizacja faktycznie spełnia opisane kryteria. Jeśli nie będzie zastrzeżeń, organizacja otrzyma certyfikat. 

Na stronie www.dobrywolontariat.pl dostępny jest też praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami, oraz wiele innych publikacji, które podpowiedzą, jak rekrutować, motywować, nagradzać i kończyć współpracę z wolontariuszami.

Dlaczego warto uzyskać tytuł Organizacji / Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom?

 • Certyfikat dodaje organizacji / instytucji prestiżu 
 • Organizacje certyfikowane są bardziej wiarygodne w oczach wolontariuszy

 

SPRAWDŹ SIĘ i pokaż innym, że Twoja organizacja jest
przyjazna wolontariuszom
!

 Więcej informacji znajdziecie na stronie www.dobrywolontariat.pl

Program „Dobry Wolontariat” jest prowadzony wspólnie przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.
Fundacja Generator Inspiracji jest operatorem programu w woj. podkarpackim.

Stypendia Pomostowe

      Stypendia pomostowe skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących
z niezamożnych rodzin, którzy dostali się na I rok studiów dziennych. Program, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, wspiera młodych ludzi podejmujących studia, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego
na kolejne lata studiów, oferującego, poza stypendiami na dalsze lata nauki, także stypendia językowe oraz staże zagraniczne i stypendia na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+.

Aby ubiegać się o stypendium w XIII edycji programu (2014/2015) musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r. i być maturzystą z 2014 roku,
 •  zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
 •  pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm:
 • Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
 • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 • Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

 Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, dodatkowo musisz posiadać rekomendację FUNDACJI GENERATOR INSPIRACJI

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Więcej na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Osoba odpowiedzialna za program:
Monika Kozdraś – Grzesik tel. 695 614 195, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

PARTNERZY

Partnerami Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Program realizowany jest przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Więcej artykułów…

 1. Ośrodek Działaj Lokalnie

FUNDACJA GENERATOR INSPIRACJI • adres rejestrowy: Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie

 adres do korespondencji: ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów  kontakt telefoniczny: 502 901 620  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

 nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69  Regon 060085811

  bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.  nr rachunku bankowego: 14 1750 0012 0000 0000 3550 7671