Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

 • Kto to jest wolontariusz?

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) uregulowała status prawny wolontariusza. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia, wykonuje świadczenia na rzecz korzystających.  
Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

 • Jak wygląda zaangażowanie Polaków  w wolontariat na tle Europy?

Zaangażowanie obywatelskie w Polsce nie wygląda najlepiej zwłaszcza na tle społeczeństw zachodnich, gdzie wskaźniki aktywności w życiu publicznym są dużo wyższe niż u nas. Według Europejskiego Sondażu Społecznego z 2008 roku1 w Danii 40% respondentów deklarowało, że zdarza im się podpisać petycję, 26% Niemców stwierdzało, że pracuje dla organizacji społecznej, a w Irlandii 21% respondentów pracowało w charakterze wolontariusza. W Polsce zaangażowanie w tego rodzaju działalność deklarowało odpowiednio 7%, 6% i 6% respondentów. Wyniki te wskazywały zatem na znikomą aktywność obywatelską naszego społeczeństwa.

 • Czym dziś zajmują się wolontariusze?

Wolontariusz, to w zależności od zainteresowań koordynator projektów w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych, tłumacz tekstów z języków obcych czy administrator stron internetowych w organizacjach społecznych. Jeśli posiada odpowiednią wiedzę może udzielać porad specjalistycznych (prawnych, księgowych, PR).  Może również czuwać przy telefonie zaufania lub mieć dyżury w recepcji. Wolontariusze mogą wesprzeć organizację uroczystości, festynów, konferencji. Właściwie to, co można robić w organizacji zależy od tego, co organizacja robi, na jakiej dziedzinie działa i od tego, w czym wolontariusz jest dobry, na czym się zna. Jeśli ktoś nie chce pracować bezpośrednio z ludźmi, to może zainteresuje go praca ze zwierzętami.

 • Gdzie mogę pracować jako wolontariusz?

Możesz pracować wszędzie tam, gdzie Twoja pomoc jest potrzebna i oczekiwana – np. w placówkach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, ekologii, sportu i wielu innych. Możesz zaangażować się w wolontariat sportowy, dla seniorów, dla dzieci i młodzieży, jak również wolontariat międzynarodowy.


 • Jakie są motywacje wolontariuszy?

Wolontariusze cieszą się tym co robią – prawie połowa z nich mówi, że pomagają, bo sprawia im to przyjemność lub interesują się daną tematyką. Kolejna ważna motywacja to poczucie wzajemności: co trzeci badany podpisuje się pod zdaniem „jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie”. Co ciekawe, osoby w związkach wskazują tę motywację częściej niż panny i kawalerowie. Warto też podkreślić, że tylko 2% wolontariuszy traktuje wolontariat jako odskocznię do kariery (liczy na to, że dostanie pracę lub zdobędzie doświadczenie zawodowe).

Warto odnotować pewne różnice między wolontariuszami i wolontariuszkami: kobiety częściej niż mężczyźni podkreślają, że wolontariat daje możliwość bycia między ludźmi, nawiązania kontaktów
i pożytecznego spędzenia czasu. Częściej też przyznają, że pomagają, bo po prostu nie umieją odmawiać; taki „brak asertywności” w kwestii wolontariatu charakteryzuje też (niezależnie od płci) osoby w wieku 26-45 lat.


 

 


Źródło: Portal Europejskiego Roku Wolontariatu: http://erw2011.gov.pl

Fundacja Generator Inspiracji • Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie • nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69

Kontakt telefoniczny • 502 901 620  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto • Raiffeisen Polbank • nr:  14 1750 0012 0000 0000 3550 7671