• biuro@fgi.org.pl
  • +48 502 901 620

Młodzieżowe Centrum Bezpieczeństwa, którego celem jest zwiększanie wiedzy i świadomości na temat bezpieczeństwa, potrwa od sierpnia do 15 grudnia 2013 roku. Będzie on realizowany w dwóch placówkach w woj. podkarpackim: gimnazjum w Błażowej i gimnazjum w Harcie.

W ramach tego przedsięwzięcia w każdej szkole powstała grupa składająca się z 20 osób z klas pierwszej i drugiej gimnazjum, która tworzy Młodzieżowe Centrum Bezpieczeństwa, która weźmie udział w warsztatach oraz organizować będzie różne akcje skierowane do społeczności szkolnej i lokalnej. Warsztaty prowadzone będą przez : policjanta, strażaka i ratownika medycznego.

Projekt realizowany będzie w czterech blokach tematycznych:

  • Reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
  • Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły
  • Pierwsza pomoc
  • Dbanie o bezpieczny wypoczynek

Każdy blok tematyczny będzie zakończony działaniem, które podsumuje informacje jakie zostały w nim przedstawione. W związku z tym, zostaną zorganizowane dwie akcje: „Akcja – ewakuacja” oraz „Załóż odblask – daj się zobaczyć”, a także zostaną nakręcone filmy instruktażowe z pierwszej pomocy oraz stworzone plakaty i gazetka szkolna dot. określonej tematyki.

Uczniowie z MCB na zakończenie projektu odwiedzą również straż pożarną oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego, aby zobaczyć m.in. jak pracują te jednostką, w jaki sposób zbierane jest zgłoszenie, a także jaki sprzęt posiadają. Podsumowaniem całego projektu będzie Dzień Bezpieczeństwa, na którym uczestnicy MCB będą prezentować społeczności szkolnej i lokalnej to co wypracowali przez okres jego trwania. Działaniami projektu będą objęci również pozostali uczniowie szkół oraz nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, Rada rodziców oraz społeczność lokalna.

Projekt edukacyjny MŁODZIEŻOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA realizowany jest przez Fundację Generator Inspiracji w ramach zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Fan Page projektu: https://www.facebook.com/mcb.fgi

Osoba odpowiedzialna za projekt: Monika Kozdraś – Grzesik, mail: m.grzesik@fgi.org.pl