• biuro@fgi.org.pl
  • +48 502 901 620

Główny cel projektu to zwiększenie szans młodych ludzi pozwalających na lepszy start w przyszłym dorosłym życiu czyli: nabycie umiejętności pracy w grupie i zasad liderstwa oraz poszerzenie zainteresowań oraz wiedzy na temat nauk ścisłych. To wszystko pozwoli im samodzielnie realizować swoje życiowe cele.
Mając na uwadze możliwości jakie w dzisiejszym świecie stwarzają nauki ścisłe dla młodych ludzi, laboratorium, jest miejscem, które pozwala uczestnikom projektu wykształcić w sobie praktyczne umiejętności przydatne w osiąganiu celów życiowych. Wszystko to przekłada się również na umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości. Laboratorium aktywizuje młodzież poprzez zapewnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu i kontakt z pozytywnymi wzorcami osobowymi.

Projekt skupia trzydziestu osobową grupa młodzieży z terenu gminy Błażowa. „Jesteśmy dumni z tego, że samodzielnie przeprowadziliśmy diagnozę społeczeństwa, napisaliśmy wniosek i możemy teraz rozwijać się. Odpowiadając na nasze potrzeby podzieliliśmy się na kilka zespołów: – robotyka z fizyką to grupa dla której nie straszne są: używanie lutownicy, tworzenie własnych pojazdów, robotów kroczących, uzyskiwanie prądu z cytryny, zabawy z ciśnieniem oraz dźwiękiem – biologia z chemią tworzy własne wybuchające wulkany, to niesamowite jak ciekawe doświadczenia przeprowadzają oni na zwykłych kuchennych odczynnikach, dla tej grupy nasz organizm nie stanowi zagadki.” – tak o samym projekcie mówi młodzież.

Projekt realizowany był od czerwca 2012 roku do końca sierpnia 2013 roku, jednak zakładamy jego kontynuację. W ramach projektu odbyło się kilka dużych eventów zorganizowanych samodzielnie przez młodzież: Noc Laboratorium, Pikniki Naukowe i wiele innych edukacyjnych propozycji.

logo mln_m

„Młodzieżowe Laboratorium Nauki” jest projektem realizowanym przez Fundację Generator Inspiracji w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „RÓWNAĆ SZANSE 2012” prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Kamil Wrzos, mail: k.wrzos@fgi.org.pl