• biuro@fgi.org.pl
  • +48 502 901 620

„Młodzieżowe Laboratorium Wolontariatu” to projekt, który propaguje aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i publicznym poprzez działania w ramach wolontariatu oraz ich refleksję nad samorozwojem. Aby zapewnić młodym dobry start w samodzielne życie niezbędne jest zapewnienie wsparcia aktywności społecznej i obywatelskiej oraz samoorganizacji młodych.

Działania w ramach projektu realizowane są w woj. lubelskim, powiecie puławskim i woj. podkarpackim, powiecie rzeszowskim. W ramach projektu wolontariusze – uczestnicy MLW przygotowują specjalne wydarzenia, które mają dotyczyć: promocji wolontariatu, aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego i badania potrzeb społeczności lokalnych oraz wykorzystywania nowych technologii w działalności społecznej.

 

Głównym celem działania „Młodzieżowego Laboratorium Wolontariatu” jest zwiększenie aktywności dwóch grup młodzieżowych i promowanie postawy proaktywnej na rzecz lokalnych społeczności powiatu puławskiego i rzeszowskiego. To jeden z niewielu w Polsce projektów, w ramach którego młodzież może zetknąć się z wolontariatem, w którym promujemy wolontariat kompetencji. Odnoszone korzyści dotyczą w szczególności przyszłego życia zawodowego. Praca w organizacji pozarządowej może umożliwić zdobycie doświadczenia, czasem po raz pierwszy w życiu.

Obecnie mniej ważna jest wiedza z określonego zakresu (ją zawsze można uzupełnić), a znaczenie mają umiejętności zaliczane do kompetencji przyszłości, do których należą: umiejętność pracy w zespole; umiejętność pracy w szumie informacyjnym; umiejętność współpracy wirtualnej; umiejętność komunikacji w „realu”; umiejętność pracy projektowej. Poprzez udział w projekcie chcemy pokazać młodym ludziom, że kluczową kompetencją przyszłości jest szybkość uczenia, a co za tym idzie mobilność i umiejętność szybkiej adaptacji do nowych uwarunkowań.

Pomysł na laboratorium wolontariatu – sama nazwa projektu daje nam bezpieczną przestrzeń na eksperymentowanie, ale chcemy też, by to młodzi próbowali – my dajemy im przestrzeń, merytoryczną pomoc, udzielamy środków na realizację ich pomysłów. Poza tym dzisiaj bardzo często licealiści błądzą, bo nie mają przewodnika i doradcy zawodowego, który by z nimi pracował. A np. młodzi Amerykanie już w liceum uczą się współpracy w grupie i aktywności obywatelskich. Przez ten projekt chcemy pokazać młodym ludziom, że działalność społeczna działa na ich korzyść, bo dzięki niej budują swoją przyszłość. Przed każdym pokoleniem wkraczającym w dorosłe życie stoją nowe wyzwania, na które musi odpowiedzieć. Wyzwania te zmieniają się wraz z rozwojem technologii. Za nimi podążają oczekiwania formułowane przez biznes, administrację, oraz trzeci sektor – społeczeństwo obywatelskie. To co jeszcze nie dawno było cenione najbardziej – stałość i przywiązanie do jednego miejsca i stanowiska pracy nie jest już dziś tak ważne.

ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA:

Projekt „Młodzieżowe Laboratorium Wolontariatu” to partnerski projekt realizowany przez: Fundację „Przestrzeń dla Ciebie” (woj. lubelskie) oraz Fundację Generator Inspiracji (woj. podkarpackie), Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa (woj. świętokrzyskie) i Szkołę Podstawową w Futomie (woj. podkarpackie).

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.