• biuro@fgi.org.pl
  • +48 502 901 620

Nasza misja

  • Głównym kierunkiem naszych działań jest rozwój dzieci i młodzieży. Tworzymy przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności.
  • Jednocześnie jesteśmy otwarci na inne możliwości. Szukamy przestrzeni, w których możemy sprawdzić się w kreatywnym, innowacyjnym działaniu. Działamy głównie w dziedzinie edukacji – edukacja bowiem nie jest przez nas pojmowana jedynie jako etap szkolny. Jesteśmy zwolennikami poglądu, że człowiek uczy się przez całe życie.
  • Ideą edukacji pozaformalnej jest nauka poprzez doświadczenie i realizację własnych działań. Większości działań Fundacji Generator Inspiracji przyświeca właśnie duch edukacji pozaformalnej – chcemy stawiać na Wasz rozwój osobisty i dać Wam przestrzeń do samorealizacji.
  • Naszym celem jest promocja kultury wolontariatu. Najważniejszym bowiem czynnikiem wpływającym na powodzenie naszych projektów są wolontariusze. Chcemy działać na rzecz kształtowania odpowiedzialnych i aktywnych postaw obywatelskich. Stworzenie pozytywnego klimatu wokół pracy wolontarystycznej daje wiele możliwości, zarówno w sferze rozwoju osobistego, jak i budowy kapitału społecznego – powiązań, które decydują o sile i energii społeczeństwa.