• biuro@fgi.org.pl
  • +48 502 901 620

Program  „Działaj Lokalnie”  to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (więcej o realizatorze: www.filantropia.org.pl). Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez realizację tego programu pomoc otrzymują aktywne społeczności lokalne, w których mieszkańcy samodzielnie definiują własne problemy i starają się im zaradzić bądź łagodzić ich skutki.

DZIAŁANIA:

„Działaj Lokalnie” wspiera bardzo różnorodne przedsięwzięcia. Kieruje się założeniem, każda społeczność jest inna: inni są ludzie, zasoby lokalne, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości odmiennie definiują swoje problemy, potrzeby I wybierają różne metody działania. Umożliwia realizację tych projektów, które w danej społeczności są naprawdę potrzebne.

Program wspiera finansowo (do 6000 PLN) w ramach otwartych konkursów dotacyjnych przedsięwzięcia adresowane do społeczności do ok. 20 000 mieszkańców w takich dziedzinach jak m.in.:  edukacja, sprawy społeczne, kultura,  rozwój lokalny.

Wspólnym mianownikiem wspieranych inicjatyw jest zawsze lokalna aktywność na rzecz dobra wspólnego.

ADRESACI:

Program adresowany jest do organizacji nie nastawionych na zysk, mających status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, instytucji publicznych posiadających osobowość prawną, oraz inicjatyw obywatelskich działających przy organizacjach, szkołach, domach kultury, bibliotekach, klubach sportowych etc.